Thans heeft de Tweede Kamer een spoedwetsvoorstel aangenomen om het mogelijk te maken notariële akten digitaal te passeren. In dit blog alle informatie die u nodig heeft.

Waarom digitaal passeren?

Vanwege de corona-crisis is het onmogelijk geworden om reguliere passeerafspraken in te plannen. Dit vanwege de anderhalve meter afstand regel. Het notariaat voorzag hier een aantal problemen mee. Hoewel veel akten uitgesteld kunnen worden, of via een zogenoemde onderhandse volmacht gepasseerd kunnen worden, zijn er twee soorten akten die nadere regelgeving behoeven. Het gaat hier om de hypotheekakte en het testament. Beiden akten kunnen juridisch niet worden gepasseerd door middel van een onderhandse volmacht: hypotheekakten kunnen slechts met een notariële volmacht worden getekend en testamenten kunnen helemaal niet met volmacht worden getekend. Ook lenen deze akten zich naar hun aard vaak niet voor uitstel.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een deel van het werk van de notaris is het waarborgen van de rechtszekerheid. Dit houdt onder meer in dat de notaris zijn of haar cliënt moet identificeren. Dit wordt niet anders bij het digitaal passeren. De afspraak zal dus via een videobeldienst plaatsvinden, bijvoorbeeld Skype of FaceTime, waarbij het belangrijk is dat de microfoon én de camera van de cliënt aanstaan. Ook moet de verbinding stabiel zijn: de notaris zal de akte niet passeren indien de verbinding constant wegvalt. Nadat de cliënt is geïdentificeerd zal de notaris de akte zoals gebruikelijk doorspreken, waarbij opgemerkt moet worden dat de notaris wel een speciale vermelding inzake de wijze van passeren in de opening van de akte moet maken. Indien de inhoud akkoord en de cliënt stemt in, tekent de notaris de akte en geldt deze als gepasseerd. U krijgt dan vervolgens een afschrift toegestuurd.

Vanaf wanneer en hoe lang?

De Eerste Kamer moet dit wetsvoorstel nog aannemen, maar de notariële praktijk past dit inmiddels al wel toe: het wetsvoorstel treedt in werking met terugwerkende kracht, waardoor reeds op deze wijze gepasseerde akten gewoon geldig zijn. Vooralsnog is onduidelijk hoe lang dergelijke akten op deze wijze worden gepasseerd. Vermoedelijk hangt dit samen met de maatregelen inzake de pandemie. Tot die tijd worden andere passeetafspraken ofwel verzet ofwel met onderhandse volmacht afgedaan.

Afsluiting

Indien u wilt overleggen over bovenstaande, mailt u ons dan gerust.